MALENE NORS TARDRUP

// Research & residency

The Danish Institute in Rom / Autumn 2019

Project: The who and why of Ottoli Guiseppe Zabelo

In the project, The who and why of Ottoli Guiseppe Zabelo, I will try to map my Italian family history by useing the essence of immigration as an overall view and perspective. The art project is a research-based studie mixed with fiction.

My Sicilian great-grandfather, Ottoli Guiseppe Zabelo (1889-1948), was born in Messina and emigrated from Italy in 1905. He travled through Europe as a 16-year-old and his final destination became Denmark in 1013, when he met my Danish great-grandmother. He never told my Danish family about his Italian origin. Who his Italien family was and why he left Italy and never went back is still standing uncertain. One thing is certain, he was not alone in immigrating from Italy. From 1880 to 1915, 13 million Italians immigrated from Italy - many of whom came from the southern Italy and Sicily. Perhaps it was a lack of future opportunities that pushed my great-grandfather on the roll through Europe?

In the field between facts and fiction among the past and the present I will work on a personal story based on a broader study of immigration as a phenomenon.

*

Det Danske Institut i Rom / efteråret 2019

I mit projekt, The who and why of Ottoli Guiseppe Zabelo, vil jeg forsøge at kortlægge min italienske familiehistorie. Jeg vil benytte mig af immigrationens væsen som en overordnet anskuelse og perspektivering. Kunstprojekt tager afsæt i researchbaseret undersøgelser blandet med fiktion.

Min sicilianske oldefar, Ottoli Guiseppe Zabelo (1889-1948), var født i Messina og udvandrede fra Italien i 1905. Han drog op gennem Europa som 16 årig og endte i 1913 i Danmark, hvor han mødte min oldemor. Han fortalte aldrig sin danske familie om sit italienske ophav. Hvorfor forlod han Italien, hvorfor tog han aldrig tilbage igen og hvem var hans familie, står stadig i det uvisse.

Fra 1880 til 1915 immigrerede ca. 13 millioner italienere fra Italien - hvoraf mange kom fra syd Italien og Sicilien. Måske var det manglende fremtidsmuligheder, der drev min oldefar på valsen op gennem Europa? En ting er sikkert, han var ikke alene om at immigrer fra Italien. I feltet mellem fakta og fiktion arbejder jeg med afsæt i den personlige skildring mod en bredere undersøgelse af immigration som fænomen.