LINKS:

STATENS KUNSTFOND // VORES KUNST

BISPEBJERG HOSPITAL - "Nyt kunstværk lyser parkeringshus op"

MOLIO BYGGERIETS VIDENSCENTER

VIDEO 1: Se filmen om værket og hør kunstneren fortælle om tilblivelsen.
VIDEO 2: Se filmen om montering af værket
LÆNGE ER IKKE EVIGT - FØRSTE KUNSTVÆRK I NYT HOSPITAL BISPEBJERG af Miriam Nielsen.
MONTERING AF VÆRKET af Louise Voss Bendixen.

***

LÆNGE ER IKKE EVIGT
af Malene Nors Tardrup

Et kunstværk skabt til Bispebjerg Hospitals parkeringshus af Malene Nors Tardrup i 2016. Længe er ikke evigt er et researchbaseret kunstværk, der har en lang proces med sporing af historisk materiale i arkiver bag sig. Det kan opleves i trappeopgangen i Bispebjerg Hospitals nye parkeringshus på hjørnet af Tuborgvej og Vestre Længdevej.

Værket rummer et hav af historier fra hospitalets lange liv og består af syv fotografiske collager i hver sin farve, der udgør vinduespartierne i parkeringshusets trappeopgang. Sammen med syv tilhørende citater fungerer hver enkelt etages collage som et nedslag i hospitalets historie.

Kunstneren har taget afsæt i historiske fotografier fundet i blandt andet Det Kongelige Biblioteks Billedsamling og Bispebjerg Hospitals eget billedarkiv. Hertil har kunstneren selv taget billeder af, hvordan fortid møder nutid i dagligdagen på Bispebjerg Hospital og på denne måde tilføjet nye lag til fortællingen om stedet.

De syv fotografiske collager tager udgangspunkt i både den officielle udlægning af Bispebjerg Hospitals kulturarv og i de personlige historier om det levede liv på stedet gennem tiden. Hver etage fortæller én særlig historie fra Bispebjerg Hospitals 100 år som banebryder, arkitekturhistorisk unikum, privat hjem for ansatte med familier og som en by i byen i evig forandring.

Arkitekturen og haverne
Værket fremhæver over flere etager detaljerne i det fredede hospital, som er arkitekten Martin Nyrops (1849-1921) sidste mesterværk fra 1913 og dokumenterer frugten af det tætte samarbejde med landskabsgartneren Edward Glæsel (1858-1915). Med deres gennemgribende fokus på forholdet mellem helheden og detaljen i både byggeri og landskab skabte de to sammen et menneskeligt og æstetisk hospitalsmiljø, som stadig giver inspiration til internationale hospitalsprojekter.

Hverdagsliv
Bispebjergs og Danmarks første forstanderinde for sygeplejen, Charlotte Munck (1876-1932), har haft en uvurderlig betydning for udviklingen af en faglighed omkring og uddannelse af sygeplejersker i Danmark. Fotocollagen på 6. etage præsenterer bl.a. fotografier af Bispebjergs første sygeplejersker, der boede i Sygeplejerske-bygningen og flittigt anvendte hospitalets romantiske haver som opholdssteder.

Haverne var også et af overkirurg og ivrig amatørfotograf Dr. Carl Wessels (1867-1946) yndlingsmotiver på Bispebjerg Hospital, hvor han var ansat fra hospitalets grundlæggelse til sin død. Collagen på 2. etage viser et udvalg af fotografier fra Wessels private fotoalbums. Fotografierne er enestående dokumentation af både Bispebjergs udvikling fra byggeplads til hospital og af et familieliv på stedet over tre årtier.

Etagerne
1. etage :: DEN HELENDE HAVE
2. etage :: ET HJEM
3. etage :: BADE- & MASSAGEKLINIKKEN
4. etage :: HELBERDENDE ARKITEKTUR
5. etage :: TIDSRUM & TILSTANDE
6. etage :: SYGEPLEJERSKERNE
7. etage :: ET ARBEJDSLIV

Baggrund
Længe er ikke evigt
er Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjergs første projekt i et stort og ambitiøst kunstprogram, der realiserer visionen om at integrere kunst i og omkring hospitalet til gavn for både patienter, ansatte, pårørende og lokalbefolkningen.

Malene Nors Tardrups værk er ét ud af tre stedsspecifikke og researchbaserede kunstværker, som kunstkonsulenter fra Umage kuraterer for Bispebjerg Hospital i perioden 2016-2017. Værkerne skal undersøge potentialet for at italesætte stedets historie gennem forskellige kunstneriske strategier.

Tekst af Umage

**

Det researchbaseret kunstværk til Nyt Hospital Bispebjerg , er kurateret af Umage v. Line Kjær & Lotte Boesen Toftgaard

www.umage.nu