U D S T I L L I N G

IMMIGRANTMUSEET - INDVANDRINGENS KULTURHISTORIE

10. OKTOBER 2018 - 10. JANUAR 2019

***

Vi Drog Ud - fortælling baseret på faktiske elementer

En kasse fundet ved et garagesalg i Søby, med vintage portrætfotografier af ærøboer fra slutningen af 1800-tallet - en periode, hvor Danmark blev betragtet som et udvandringsland. I årene 1850-1920 udvandrede godt 300.000 danskere med skib over Atlanterhavet til USA. Omkring 2.000 af dem kom fra Ærø.
Nogen søgte en frihed, de ikke havde herhjemme – andre flygtede fordi de var i vanskeligheder. Alle efterlod familie, hjem og fædreland – for nogles vedkommende for altid.
I dag er det Danmark, der modtager indvandrere – men det er ikke længe siden, rollerne var byttet rundt.

124_webbbimg5687.jpg