HJEMSTAVNSBILLEDE(R)

Hvordan sikrer vi i det globaliserede samfund at alle får retten til en hjemstavn og hvordan sikrer vi at alle får muligheden for at kunne udtrykke den?

Hjemstavnsbillede(r) består af 10.000 vis af fotografier, der til sammen danner et fælles billede. Konceptet er, at ud fra en multietnisk masse og et mangfoldigt billedmateriale, skabes en art forenet hjemstavnsbillede.

Hjemstavnsbillede(r) tager afsæt i Helsingørs almennyttige boligområder, Vapnagaard og Nøjsomhed, der udover at være to multietniske områder, som er forbundet af en passage under Kongevejen, er meget forskellige fra hinanden og ikke mindst fra det øvrige Helsingør. Værket undersøger beboernes hjemstavnsbegreber og deres tilhørsforhold til det lokale, omegnen og omverden.

Indsamlingen af billedmaterialet er hovedsaligt sket ved, at involvere beboerne fra Vapnagaard og Nøjsomhed i værkprocessen, ved at inddrage deres fotoalbums; deres fortællinger om og familiefotografier af deres hjemstavn – hvor end det må være. Dertil er har Tardrup affotograferet nogle af deres ejendele, som for dem symboliserer deres hjemstavnsforhold. Der er også taget udgangspunkt i Vapnagaards fotohistoriskarkiv (den oprindelige Vapnagaard som er fra 1837, husede i perioden 1923-54 Den Internationale Højskole), logbøgernes vidnesbyrd og andre lokale medier såsom; lokalaviser, beboerbladet, hjemmeside, socialemedier m.m. som forholder sig til hjemstavnstamatikken.

Ud af den stor mængde indsamlet materiale, er billederne sammensat til to forskellige kæmpe billedcollager (250 x150 cm) som går under fællestitlen Hjemstavnsbillede(r):

Hjemstavnsbillede(r) #1
: Er et billede komponeret af 10.000 mikrofotografer der tilsammen udgør et mønster, der på afstand danner ét stort billede fra lokalområdet. Billedet tager afsæt i den danske guldaldermaler J.Th. Lundbyes maleri ,To køer på en åben mark, 1845. De mange fotografier og fortællinger forenes i en fælles historie – på afstand, og den individuelle fortælling – på nært hold.

Hjemstavnsbillede(r) #2
: Er en enorm billedkollage fra alverdens hjemstavne i et billedlandskab, med omdrejningspunkt i bl.a. dansens verden, som viste sig at være en af bindeleddene mellem de forskellige kulturer og mellem i de to boligområder.

Hjemstavnsbillede(r) kan fungere som en illustration på, hvordan små fortællinger former større mønstre, idet de peger på forbindelsen mellem tradition og nybrud, det singulære og universelle, det særlige og almene.

***
Hjemstavnsbillede(r) er lavet i samarbejde med Helsingør Teater / www.Hjemstavn.com & Passage - Gadeteaterfestival, samt Den boligsociale helhedsplan i Nøjsomhed og Den sociale og kulturelle helhedsplan i Vapnagaard.

Tak til Kunst Styrelsen og Helsingør Teater for støtte til projektet. Samt tak til Helsingør Kommune for støtte til projektet og køb at værkerne.