U D S T I L L I N G

IMMIGRANTMUSEET - INDVANDRINGENS KULTURHISTORIE

10. OKTOBER 2018 - 10. JANUAR 2019

***

Vi Drog Ud - fortælling baseret på faktiske elementer

En kasse fundet ved et garagesalg i Søby, med vintage portrætfotografier af ærøboer fra slutningen af 1800-tallet - en periode, hvor Danmark blev betragtet som et udvandringsland. I årene 1850-1920 udvandrede godt 300.000 danskere med skib over Atlanterhavet til USA. Omkring 2.000 af dem kom fra Ærø.
Nogen søgte en frihed, de ikke havde herhjemme – andre flygtede fordi de var i vanskeligheder. Alle efterlod familie, hjem og fædreland – for nogles vedkommende for altid.
I dag er det Danmark, der modtager indvandrere – men det er ikke længe siden, rollerne var byttet rundt.

**

We Set Out - Tale based on factual elements

A box found at a garage sale in Søby, with vintage portraits of inhabitants of Ærø from the late 19th century - a period when Denmark was considered a country of emigration. In the years 1850-1920, well over 300,000 Danes emigrated by ship across the Atlantic Ocean to the United States. About 2,000 of them came from Ærø.
Some sought a freedom they did not have at home – others fled because they were in trouble. All of them left their family, home and mother country – as regards some, forever.
Today, Denmark is receiving immigrants – but not long ago it was the other way around.

postkort  

installation  

installation