Parallel Reality (2005)

Fundamentalt er jeg i mit kunstneriske virke motiveret af to grundlæggende temaer: Nysgerrighed og tvetydighed. Eller rettere, at virkeligheden fortjener at blive anskuet ud fra en nysgerrighed, der kan åbne øjnene op for virkelighedens iboende, men ofte skjulte tvetydighed. Imidlertid kan virkelighedsbegrebet i sig selv anskues som dobbeltsidet. Som en subjektiv og personlig virkelighed, eller som en objektiv og plastisk virkelighed, der simultant påvirker hinanden.
Således er mit værk Parallel Reality et forsøg på at illustrere og forstå denne dobbelte dualisme.

Mit projekt er på én gang at antyde, hvordan den objektive virkelighed, tager sig ud gennem min egen indre virkelighed. Og omvendt, at angive min egen virkelighed gennem et blik på en objektiv virkelighed. Den amerikanske forfatter Henry Miller har engang skrevet at:

”The way to discover one’s surroundings is to rediscover what you have all ready seen or what you expect to see; one’s destination is never a place but rather a new way of looking at things”.

At opdage og undersøge noget, kan altså være et spørgsmål om at anskue et fasttømret virkelighedsbillede fra et dynamisk og nyt synspunkt; fra et indre i nysgerrig bevægelse. Mine værker er netop også en undersøgelse af, hvordan man kan anskue virkeligheden på ny, eller blot med andre øjne; Hvor det hjemlige og velkendte antager nye underlige udtryk. Det tilforladelige og daglige bliver hemmeligt og skjult. Hvor det jordnære og trivielle bliver eksotisk og attraktivt, og det menneskelige bliver gådefuldt, besynderligt og uhyggeligt.

Samtidig søger jeg i en række af mine motiver også at indflette, hvordan denne i virkeligheden gådefulde og tvetydige virkelighed, drager og samtidig skræmmer os. På den måde forsøger jeg at antyde en evig tilstand af bevægelse væk fra og hen til. Uanset om vi står eller går, påvirkes, som nævnt, vores indre virkelighed af den ydre virkelighed i en evig dialogisk proces.

Med denne erkendelse er det ligeledes svært at iagttage virkeligheden som et spørgsmål om sandt eller falsk. Den objektive virkelighed er vel lige så sand, som det den indre virkelighed ser?

Parallel Reality er sammensat af fotografier fra forskellige serier: Parallel Reality, Stand Still - Keep Going, Imagine We Couldn’t, Direction In Order To Get Lost og Illusions of Absolute Reality.
***
ENGLISH

Parallel Reality (2005)

The American auther Henry Miller once wrote:”The way to discover one’s surroundings is to rediscover what you have all ready seen or what you expect to see; one’s destination is never a place but rather a new way of looking at things”.

The photographic project Parallel Reality consists of six different images. They stem from different series, but the focus, as always in my artistic work, is motivated by two themes: Curiosity, ambiguousness, and on the playful sphere between the obvious and the odd. The photographs are openings to observations of spaces and emotions and a kind of parallel reality that lies within. A parallel reality is the strange reality, which runs along the factual world.

Parallel Reality is a comment on how to illustrate and understand the dualism in reality, whatever that might be. Emotional spaces become visible throughout my work. Emotions range from vulnerability, humour, romance, cynicism and kitschy situations. I the works I try to express curiosity, daydreams, desire, and the ability to move, collectively depending on a personal interpretation of faith, truth and illusions in connection to our everyday surroundings.

My aim is to motivate the viewer to think and rethink how we understand and conceive the world around us. The motives explain this secretive and ambiguous reality that both attract and scare us. In this way, the photographs suggest an eternal transition between the movement towards something and away from something. No matter whether we are standing or walking, our inner reality will be affected by the outer world.

The photographs are taken from the series: Parallel Reality, Stand Still - Keep Going, Imagine We Couldn’t, Direction In Order To Get Lost and Illusions of Absolute Reality.