SUSPENSE OF HODOPHOBIA - The Life of Fear

”Hodo” betyder vej, ”Phobia” frygt. Værket ”SUSPENSE OF HODOPHOBIA - The Life of Fear” er en fortælling om frygtens væsen.

Frygt føler vi før og efter noget frygteligt sker, hvad end vi er i København eller i Jerusalem. Ofte sker det, som vi frygter mest, ikke, og alt efter kontekst, tager frygten sig forskellig ud. Videoinstallation portrætterer frygtens liv. I kunstværket kan publikum se og mærke, hvor forskellig frygt er opfattet, og hvad frygten sættes i forbindelse med – alt efter kontekst.

Filmskaberen Alfred Hitchcock blev kaldt Master of Suspense. Inspireret af Hitchcocks ambitioner om at få folk til at mærke det, de ser. Hans fortællinger legede med publikums forestillinger om, hvad der er farligt, skræmmende, frygteligt. Ingen frygt uden en fortælling om noget frygteligt. Vi frygter steder, fordi nogen har fortalt os, at de er farlige. ”Gå ikke ind i souken”, ”tag ikke bussen” siger udenrigsministerierne i Danmark og England. Frygten får plads i mennesker hverdagsliv, og det gør ”SUSPENSE OF HODOPHOBIA - The Life of Fear” også uden at negliere, at det, der frygtes, også kan ske. Frygten er virkelig.

Amerikanere får af deres myndigheder at vide, at de skal frygte områder i København. Ifølge dem skal Nørrebro undgås på grund af bandekriminalitet, og de får beskeden, at terrortruslen er høj efter Muhammed-krisen. Inden afrejsen til Jerusalem indsamler vi frygt i København. I lyd og billeder fra steder der frygtes af bl.a. amerikanere. Frygt fra både Jerusalem og København vil gennemsyre installationen på galleriet. Publikum vil gå ind i frygtens rum, der pauses af ro, stilhed – virkeligheden, som den tager sig ud, der hvor forestillingen om frygt finder sted.

”SUSPENSE OF HODOPHOBIA - The Life of Fear” går ind i frygtens kerne. Her og der. I Danmark og i Jerusalem. Interviews med danskere og palæstinensere, der bor i Danmark viser, hvad de forestiller sig, der frygtes i Jerusalem. Udstillingen følger frygtens rejse – for hvad frygtes egentlig de steder, som andre frygter? Vores egen rejse i frygt (vi er danskere, der frarådes at rejse dertil) vil blive koblet sammen mennesker i souken og i den offentlige transport. ”SUSPENSE OF HODOPHOBIA - The Life of Fear” viser, hvad der egentlig frygtes på frygtelige steder.

Det, vi frygter, har tit med steder og mennesker at gøre, der er langt væk, men på trods af, at frygten er langt væk, er den stadig tæt på det forestillede. Vi er særligt inspireret af Niklas Luhmann og hans teorier om autopoetiske systemer, der nærmest er taktile – som mønstre eller kort. Sociologen viser os, at frygt er fortællinger om frygt og ikke-frygt. Vi er i et system, hvor frygten er til stede, selvom den egentlig ikke er der.