Tuh Azzip (2009)

Tuh Azzip består af fotografier af Giza-pyramiderne i Egypten. I stedet for turistbrochurernes romantiserende billeder af pyramider, sand og kameler er iagttageren trådt et skridt tilbage, så hele den kommercielle kulisse omkring pyramiderne afsløres. Et af billederne er taget ud gennem vinduet fra en Pizza Hut-restaurant, og den spejlvendte skrift på vinduet – tuH azziP – bliver herved en arabiskklingende overskrift for oplevelsen: Et blik fra et vestligt synspunkt ud på iscenesættelsen af et kulturelt kernesymbol. I forsøget på at lære hinanden at kende, spejler den ene kultur sig i den anden.
***
ENGLISH

Tuh Azzip (2009)

Tuh Azzip consists of photos of the Giza pyramids in Egypt. Here, as opposed to the romanticised images of the pyramids we find in tourist booklets complete with sand and camels, the observer has taken one step backwards in order to include and reveal the whole commercial setting of the pyramids. One of the pictures is taken out of the window in a Pizza Hut restaurant, and the laterally reversed writing on the window pane – Tuh Azzip – appears as a vaguely Arab-sounding headline for the experience: A gaze from a Western point of view, surveying the staging of a cultural core-symbol. In the attempt to get to know each other, one culture mirrors itself in the other.